Vårt motto

Vi är här för din utveckling!

Uddma Waymarks AB har lång erfarenhet av såväl strategiskt som operativt ledningsarbete.

Kompetens och erfarenhet från exekutivt chefsarbete i högsta ledningssammanhang samt styrelsearbete.

Strategiskt HR-arbete både från operativ och strategisk nivå.

I grunden en tydlig kommunikativ förmåga som stödjer förändringsarbete med hög transparens och stor delaktighet.


Basen i Uddma Waymarks AB utgörs av Mats Uddin men vi skräddarsyr team med andra kompetenser specifikt för varje uppdrag.

Förfrågningar om författaraktiviteter - gå till www.matsuddin.com

"Jag har i över 20 år befunnit mig i chefspositioner. För att vara pålitlig som ledarcoach tror jag att den erfarenheten är helt nödvändig. Har man själv inte varit chef är det svårt att vara trovärdig. Mina erfarenheter, både mina misslyckanden och mina successtories, är min gåva till dig. Ledarskap handlar om att kunna reflektera och hantera osäkerheten i sin omgivning på ett tryggt och stabilt sätt. Låt mig få vara din vägledare!"