Ledningsgruppsutveckling

Ibland behöver ledningen samla sig och bestämma sig för både vart organisationen ska och hur de som grupp ska arbeta tillsammans framåt. 

Uddma Waymarks AB erbjuder processutveckling under ledningsmöten.

Syftet är att öka effektiviteten i ledningsarbetet och att öka tilliten och transparensen såväl inom gruppen som i hela organisationen.

Vi går igenom pedagogiska metoder som ger ef- fekt i verkliga situationer, samspelet inom gruppen, lärande och strategisk utveckling och beslutsförmåga.