Coachning

Den mest populära tjänsten hos Uddma Waymarks AB är individuell coachning.

Tjänsten skräddarsyr individuell coachning och erbjuder chefer/ledare stöd och rådgivning vid utveckling och förändring. Med ett tillitsbaserat förhållningssätt brinner vi för att stödja chefer/ledare som på ett passionerat sätt vill göra nytta för människor och samhälle.

Den individuella coachningen skräddarsys utifrån varje chefs nuläge och utmaningar. Här är några av de områden som kan innefattas i den individuella coachningen:

- Rätt ledarskap vid komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag

- Nya sätt att organisera verksamheter baserat på värdebaserad mening och tillit

- Ledarskap som kombinerar personlig självkännedom och goda verksamhetsresultat

- Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer

- Vägvisare i kniviga chefslägen

"Jag har i över 20 år befunnit mig i chefspositioner. För att vara trovärdig som ledarcoach tror jag att den erfarenheten är helt nödvändig. Har man själv inte varit chef är det svårt att vara trovärdig. Mina erfarenheter, både mina misslyckanden och mina successtories, är min gåva till dig. Ledarskap handlar om att kunna reflektera och hantera osäkerheten i sin omgivning på ett tryggt och stabilt sätt. 

Under alla år som chef har jag trott på ett altruistiskt och tillitsbaserat ledarskap. Så även som din coach.

Låt mig få vara din vägledare!"

Så här fungerar det:

1, Vid första kontakten går vi tillsammans igenom dina tankar, ambitioner och behov. 

2, Vi enas om vad coachningen ska leda till - vilken effekt du vill se!

3, Vi enas om hur ofta vi ska ses för att få bestående resultat.

4, Nu kör vi!

Boka in en gratis konsultation här!